Pogoji uporabe

Z obiskom spletnega mesta Etol.si potrjujete, da sprejemate te pogoje uporabe in se strinjate, da vas zavezujejo. Če se s temi pogoji ne strinjate, tega spletnega mesta ne uporabljajte.

Spločni pogoji

To spletno mesto, vključno z aplikacijami, ki jih vzdržuje Etol.si, je namenjeno zgolj informativnim namenom.

Prizadevamo si zagotoviti zanesljivost in točnost navedenih informacij, da bi bile posodobljene in točne, ne glede na to, ali prihajajo od nas ali jih zagotavlja vir tretje osebe.

Če imate kakršna koli vprašanja o tukaj objavljenih informacijah, se za pomoč obrnite na našo podporo.

Etol.si ni odgovoren za kakršne koli fizične ali moralne težave, ki bi nastale zaradi vaše uporabe spletnega mesta in informacij, objavljenih na njem.

Ta stran ni namenjena oglaševanju zdravil na recept, temveč zagotavljanju informacij o prehranskih dopolnilih in podobnih pripomočkov.

Odgovornost

Če imate kakršnakoli vprašanja o izdelkih, predstavljenih na Etol.si, se posvetujte s svojim zdravnikom. Informacije na tej strani so predstavljene le kot članek o uporabi izdelka, ki ga je zagotovil proizvajalec.

Etol.si ne jamči za popolnost in zanesljivost informacij. Vsebina na spletnem mestu Etol.si ne priporoča samozdravljenja zdravstvenih težav.

Če imate zdravstveno težavo ali vprašanje, se obrnite na svojega zdravnika ali drugega strokovnjaka. Ne zanašajte se samo na informacije, objavljene na tem spletnem mestu, saj so lahko napačne.

Etol.si ne jamčimo za točnost, zanesljivost, popolnost ali uporabnost informacij na naši spletni strani.

Ne izključujemo možnosti napak, izpustov, neaktivnosti spletnega mesta in izgube vseh ali dela informacij zaradi tehničnih ali človeških dejavnikov, zato v zvezi s tem ne odgovarjamo.

Ne jamčimo, da bodo informacije na našem spletnem mestu nemudoma posodobljene, če so glede na trenutne najsodobnejše raziskave zastarele.

Zagotavljanje informacij o zdravstvenem varstvu

Informacije na tem spletnem mestu so namenjene širšemu razumevanju zdravstvenega varstva in niso namenjene in se ne smejo razumeti kot poseben nasvet za zdravljenje določenega zdravstvenega stanja ali bolezni.

Če imate vprašanja v zvezi z osebnim zdravjem, se posvetujte z usposobljenim zdravnikom ali drugim ponudnikom zdravstvenih storitev.

Če menite, da potrebujete zdravniško pomoč, se posvetujte z usposobljenim zdravnikom ali farmacevtom. Na podane informacije na naši strani se ne smete zanašati kot na edine pravilne informacije in jih je treba preveriti.

Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da nas ne boste imeli za odgovorne za kakršno koli tveganje ali škodo, ki bi lahko nastala zaradi vaše uporabe spletnega mesta.

Avtorske pravice

Brez predhodnega dovoljenja ne smete kopirati gradiva s spletnega mesta Etol.si. Dovoljenje za prenos gradiva s tega spletnega mesta je dovoljeno le za osebno, nekomercialno uporabo.